Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace nehydrostatická
oproti hydrostatické aproximaci podstatně realističtější aproximace, jež umožňuje při modelování atm. procesů počítat s odchylkami od stavu hydrostatické rovnováhy, a zahrnout tak do výpočtů např. působení vztlaku. Přímou součástí modelových rovnic je v tomto případě pohybová rovnice pro vertikální složky rychlosti pohybu vzduchových částic.
angl: nonhydrostatic approximation; slov: nehydrostatická aproximácia; něm: nichthydrostatische Annäherung f; fr: approximation non hydrostatique f  2014
podpořila:
spolupracují: