Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aproximace nehydrostatická
vůči hydrostatické aproximaci podstatně realističtější aproximace, jež umožňuje při modelování atm. procesů počítat s odchylkami od stavu hydrostatické rovnováhy, a zahrnout tak do výpočtů např. působení vztlaku. Přímou součástí modelových rovnic je v tomto případě pohybová rovnice pro vertikální složky rychlosti pohybu vzduchových částic.
angl: nonhydrostatic approximation slov: nehydrostatická aproximácia něm: nichthydrostatische Annäherung f fr: approximation non hydrostatique f  2014
podpořila:
spolupracují: