Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cataractagenitus
označení jednoho ze zvláštních oblaků zavedené mezinárodní morfologickou klasifikací z roku 2017. Zvláštní oblak cataractagenitus se vyvíjí v blízkosti velkých vodopádů jako projev vodního spreje vyvrženého vodopádem. Je důsledkem lokálního výstupného pohybu vzduchu, který kompenzuje sestupný proud vzduchu vyvolaný padající vodou.  U těchto zvláštních oblaků se označení cataractagenitus připojuje za označení druhu, popř. tvaru, odrůdy a zvláštnosti, např. cumulus cataractagenitus nebo stratus cataractagenitus.
 
angl: cataractagenitus slov: cataractagenitus  2018
podpořila:
spolupracují: