Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izokontinentála
1. izolinie spojující místa se stejnou kontinentalitou klimatu. Viz též izopira, izotalantóza;
2. izolinie spojující místa stejně vzdálená od pobřeží.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova kontinent.
slov: izokontinentála; něm: Isokontinentale f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: