Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izokontinentála
1. čára spojující místa se stejnou kontinentalitou klimatu. Viz též izopira, izotalantóza;
2. čára spojující místa stejně vzdálená od pobřeží.
slov: izokontinentála něm: Isokontinentale f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: