Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vorticita cyklonální
na sev. polokouli kladná, na již. polokouli záporná vert. složka vorticity. Cyklonální rel. vorticita se vyskytuje v oblastech nízkého tlaku vzduchu, tj. především v cyklonách a brázdách nízkého tlaku vzduchu.
angl: cyclonic vorticity slov: cyklonálna vorticita něm: zyklonale vorticity f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: