Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie potenciální
energie související s klidovou polohou daného tělesa nebo systému v poli působení vnějších sil. V meteorologii zpravidla jde o sílu zemské tíže a obvykle se pak mluví o geopotenciální energii. Potenciální energie zemské atmosféry je dána prostorovým rozložením hustoty vzduchu.
angl: potential energy; slov: potenciálna energia; něm: potentielle Energie f; fr: énergie potentielle f  2017
podpořila:
spolupracují: