Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie geopotenciální
potenciální energie daného tělesa nebo systému v poli zemské tíže. Je určena až na aditivní konstantu, která je dána volbou nulové energetické hladiny. V meteorologii je touto hladinou zpravidla zemský povrch nebo střední hladina moře. Geopotenciální energie jednotkové hmotnosti vzduchu představuje geopotenciál.
angl: geopotential energy slov: geopotenciálna energia něm: geopotentielle Energie f fr: géopotentiel m  2017
podpořila:
spolupracují: