Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doby roční klimatické
sezóny klimatické, období klimatická 1. kalendářně vymezené části roku pro účely klimatologického zpracování. Např. zima jako období od 1. prosince do 28. (29.) února; 2. části roku vymezené podle klimatologického hlediska, tj. s ohledem na skutečný průběh klimatických prvků, především teploty vzduchu pro potřeby zeměď. a jiné praxe. Pro naše území doporučil Š. Petrovič vymezovat klimatické roční doby podle E. Romera a W. Gorczyňského, tj. na základě křivek roč. chodu teploty vzduchu, sestrojených z měs. normálů. Uvedení autoři rozlišují zimu s předzimím a předjařím, jaro, léto, podzim. Tato roč. období v klimatologickém smyslu nesouhlasí ani s roč. dobami astronom. ani kalendářními a jejich délka závisí především na nadm. výšce místa nebo oblasti. Zatímco v chladnějších klimatických pásmech se klimatických ročních dobách zpravidla vymezují podle teplotních poměrů, v trop. oblastech se klimatická období liší především vlhkostními poměry, např. v oblastech výskytu monzunů období sucha a období dešťů.
angl: climatic seasons; něm: klimatische Jahreszeiten f/pl  0000
podpořila:
spolupracují: