Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpracování dat z meteorologické družice
komplex procesů zpracování družicí naměřených dat, resp. snímků. Zpravidla zahrnuje různé korekce případných chyb měření, kalibraci dat (převod družicí naměřených dat na fyzikální veličiny – intenzitu záření, odrazivost, jasovou teplotu), přemapování dat (jejich transformaci do nějaké konkrétní mapové projekce), a jejich další cílené zpracování – buď pro zobrazení formou digitálního snímku (resp. jejich sekvencí), nebo pro další automatizované nebo počítačové využití (např. různé odvozené meteorologické produkty, asimilace do numerických modelů počasí, aj.).
angl: satelite data processing; slov: spracovanie údajov z meteorologickej družice; něm: Satellitendatenverarbeitung f  2014
podpořila:
spolupracují: