Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výparoměr půdní
přístroj pro měření výparu vody z povrchu půdy, popř. i z vegetačního krytu, za zvolený časový interval. Je tvořen nádobou, v níž je zemina, někdy i s vegetací. Nádoba se umísťuje tak, aby byly co nejlépe vystiženy podmínky na sledovaném pozemku. Změny hodnoty obsahu nádoby následkem výparu se určují buď vážením, nebo hydraulicky. Je-li zemina v nádobě udržována trvale v nasyceném stavu, půdní výparoměr měří potenciální evapotranspiraci. V tomto případě se zjišťuje objem vody, který byl sledovanému vzorku zeminy v intervalu měření dodán. Poněvadž je třeba změřený výpar snižovat o množství srážkové vody spadlé na půdní výparoměr za interval měření, musí být v jeho blízkosti instalován srážkoměr reprezentativně měřící tato množství. Půdní výparoměr se někdy též nazývá lyzimetr, půdní výparoměr pracující v trvale nasyceném stavu potenciální evapotranspirometr.
angl: soil evaporimeter slov: pôdny výparomer  0000
podpořila:
spolupracují: