Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku vstřícný
výboj blesku směřující z objektu na zemském povrchu nebo ze země proti vůdčímu výboji blesku sestupujícímu z oblaku k zemi. Proti jednomu vůdčímu výboji se z různých míst může vytvořit několik vstřícných výbojů blesku. Blesk zasáhne to místo, jehož vstřícný výboj se nejdříve spojí se sestupujícím vůdčím výbojem. Proud vstřícného výboje má amplitudu od několika stovek A do asi 2 kA.
angl: upward streamer slov: ústretový výboj blesku  1993-a2
podpořila:
spolupracují: