Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinologie
nauka o zářeni. V naší met. literatuře se ve stejném významu používá termín aktinometrie, který v širším smyslu zahrnuje celou nauku o záření, nejen obor měření zářeni.
angl: actinology něm: Aktinologie f  0000
podpořila:
spolupracují: