Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termoizodroma
izokontinentála spojující místa se stejnou termickou kontinentalitou klimatu vyjádřenou pomocí termodromického kvocientu.
angl: thermoisodrome; slov: termoizodróma; něm: Thermoisodrome f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: