Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická manuální
meteorologická stanice, která není vybavená automatickým meteorologickým systémem.
slov: manuálna meteorologická stanica  2014
podpořila:
spolupracují: