Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická manuální
slov: manuálna meteorologická stanica  2014
podpořila:
spolupracují: