Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sonda aktinometrická
radiosonda, která souč. s měřením teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu měří i dlouhovlnnézemské záření směřující nahoru, popř. záření atmosféry,směřující dolů. Konstrukčně se shoduje s radiosondami běžně používanými při aerologických měřeních, pouze je doplněna radiometrem pro dlouhovlnné záření a má příslušným způsobem upravenou kódovací část. S. a. se používají zejm. v noci, kdy v systému zem. povrch–atmosféra probíhá výměna jen dlouhovlnného záření. Speciálně upravené s. a. však umožňují měření dlouhovlnného záření i v denní době. Ve svět. síti aktinometrických měření se nejvíce používají s. a. amer., sov. a japonské. Např. sovětská s. a. ARZ–1 měří velikost toku dlouhovlnného záření v rozsahu 0,00 až 500 W.m–2 a radiační bilanci v hladinách atmosféry v rozsahu –70 až 350 W.m–2. V. t. sondáž ovzduší aktinometrická.
angl: actinometric sound  0000
podpořila:
spolupracují: