Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

situace cyklonální
1. označení pro určité synoptické typy používané v katalogu povětrnostních situací. Při cyklonální situaci převládá nad sledovaným územím cyklonální počasí. U většiny typů cyklonálních situací se používá indexu "c". Např. NWc znamená sz. cyklonální situaci;
2. někdy se pro stručnost nesprávně používá k souhrnnému označení projevů cyklonálního počasí. Viz též situace anticyklonální.
angl: cyclonic situation; slov: cyklonálna situácia; něm: zyklonale Situation f, zyklonale Wetterlage f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: