Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiogoniometr s obrazovkou
radiogoniometr, který má dva účelně orientované anténní systémy, obvykle rámové antény orientované kolmo na sebe. Zachycené signály každé z nich jsou zpracovány samostatně v přijímači a jejich výslednice se indikuje na stínítku obrazovky ve směru cíle, jenž vysílá elmag. vlny. V meteorologii se tento přístroj používá zejména k zaměřování sfériků. Bývá často využíván na met. radiolokačních stanicích jako prostředek výstrahy na vzdálené bouřky.
angl: cathode-ray radiogoniometer  0000
podpořila:
spolupracují: