Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima oceánické
syn. klima maritimní – klima s výraznou oceánitou klimatu.
angl: maritime climate, oceanic climate slov: oceánska klíma něm: ozeanisches Klima, maritimes Klima n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: