Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protokol kalibrační
výsledek kalibrace meteorologických přístrojů obsahující přesnou identifikaci meteorologického přístroje, popis a výsledky provedené kalibrace. Stanovené přístrojové opravy musí být použity při každém měření. Platnost kalibrace je časově omezena.
slov: kalibračný protokol; něm: Kalibrierungsprotokoll n  2014
podpořila:
spolupracují: