Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí sněžné
(niválni) podle A. Pencka podnebí oblastí trvalého sněhu a ledu. V důsledku malé dodávky tepla je v ní ablacesněhu a firnu menší než akumulace sněhu, takže odtok spadlých atm. srážek se děje ledovci. V Köppenově klasifikaci podnebí je snsněžné podnebí (E) společné označení pro podnebí tundrové a podnebí trvalého mrazu.Viz též klasifikace podnebí geomorfologická
angl: snow climate  0000
podpořila:
spolupracují: