Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí horské
podnebí v horských oblastech, které je určované především výškovým faktorem. Vyznačuje se nižším tlakem vzduchu, intenzivnějším slunečním zářením, bohatým především na ultrafialovou složku, čistotou vzduchu, nižší teplotou, menší denní a roční amplitudou teploty vzduchu a větší rychlostí větru ve srovnání s přilehlými nížinami. Srážky s výškou obvykle vzrůstají až po hladinu inverze srážek, jejich úhrn však výrazně závisí na expozici svahů. Vlastností horského podnebí se využívá mj. v klimatoterapii. Viz též meteorologie horská, pozorování meteorologické horské, stanice meteorologická horská.
angl: mountain climate  0000
podpořila:
spolupracují: