Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index ventilační
faktor ventilační, viz vrstva směšovací.
angl: ventilation index, venting index slov: ventilačný index  2015
podpořila:
spolupracují: