Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo fronty aktivní
oblast kolem frontální plochy v troposféře, ve které se vytváří frontální oblačnost a vypadávají atm. srážky. V aktivním frontálním pásmu se výrazně mění hodnoty met. prvků, zvláště teploty a vlhkosti vzduchu a dále směr a rychlost větru.
angl: active frontal zone  0000
podpořila:
spolupracují: