Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice Fujitova rozšířená
modifikace původní Fujitovy stupnice hodnotící intenzitu tornád, k čemuž používá 28 indikátorů poškození, a to především různých druhů staveb podle jejich funkce (např. škol nebo nákupních center, jejichž robustnost se v rámci USA příliš neliší). Každý indikátor pak obsahuje 3-12 stupňů poškození, ze kterých se určuje intenzita tornáda. Oproti původní Fujitově stupnici jsou v rozšířené stupnici sníženy odhady maximální rychlosti větru u silnějších tornád. Rozšířená Fujitova stupnice byla zavedena v USA v roce 2007, používaná se i v některých dalších zemích. Viz též stupnice Fujitova mezinárodní.
Stupeň Odhad max. rychlosti větru
EF0 29–38 m.s–1
EF1 38–49 m.s–1
EF2 50–60 m.s–1
EF3 61–74 m.s–1
EF4 74–89 m.s–1
EF5 > 89 m.s–1
angl: enhanced Fujita scale; slov: rozsirena Fujitova stupnica  2023
podpořila:
spolupracují: