Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota povrchu vozovky
stěžejní veličina v oboru silniční meteorologie. Je podmíněna především radiační bilancí povrchu vozovky, podstatně ovlivňovanou především jeho zastíněním vůči přímému slunečnímu záření. Dalšími meteorologickými faktory určujícími teplotu povrchu vozovky jsou např. teplota vzduchu, rychlost větru a padající i usazené srážky. Podstatnou roli hraje i podpovrchová teplota, chemické ošetření povrchu vozovky apod.
angl: road surface temperature  2022
podpořila:
spolupracují: