Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota podpovrchová
silniční meteorologii teplota vozovky v různých hloubkách pod jejím povrchem. Na rozdíl od půdní teploty se podpovrchová teplota měří např. v různých konstrukčních vrstvách vozovek, tedy ve štěrkových, písečných, asfaltových anebo betonových vrstvách.
angl: sub-surface temperature  2022
podpořila:
spolupracují: