Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická silniční
meteorologická stanice, která provádí měření v silniční síti. Jedná se zpravidla o měření teploty a vlhkosti vzduchu a stavu a teploty povrchu vozovky. Stanice může být dále vybavena přístroji na měření rychlosti a směru větru, srážek a dohlednosti, příp. čidly podpovrchové teploty.
  2022
podpořila:
spolupracují: