Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

helicita relativní
(Storm Relative Environmental Helicity – SREH) – helicita vztažená relativně k bouři a vypočítaná z vertikálního profilu rychlosti i směru větru a vektoru pohybu bouře. Pro výpočet SREH se běžně používá vertikální profil od zemského povrchu do výšky 3 km nebo k horní hranici konvektivně efektivní vrstvy např. podle vzorce (v případě integrace do 3km výšky):
SREH=03km (v-c) (k×vz)dz,
kde je v vektor rychlosti větru, c je vektor pohybu bouře a k jednotkový vektor orientovaný ve směru vert. osy Graficky je SREH reprezentována plochou na hodografu určenou vektory větru relativními k pohybu bouře. SREH se používá v předpovědi silných konvektivních bouří, považuje se za míru tendence supercel rotovat.
angl: Storm Relative Environmental Helicity  2019
podpořila:
spolupracují: