Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky zvláštní
oblaky, které se tvoří nebo rostou jako důsledek lokálních přírodních faktorů nebo lidské činnosti. Mezinárodní morfologická klasifikace oblaků ve verzi z roku 2017 rozeznává zvláštní oblaky označené jako flammagenitus, homogenitus, homomutatus, cataractagenitus a silvagenitus. Tyto oblaky netvoří speciální druh oblaků a morfologicky se klasifikují přidáním označení zvláštního oblaku k označení jednoho z 10 definovaných druhů oblaku.
Do roku 2017 byly mezi zvláštní oblaky řazeny též oblaky horní atmosféry, které nyní tvoří samostatnou kategorii.
angl: special clouds; slov: zvláštne oblaky; něm: besondere Wolken f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: