Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor geografický
obzor modifikovaný okolní orografií, ne však dalšími, bližšími překážkami, čímž se liší od místního obzoru. Na rozsáhlých vodních plochách nebo rovinách přibližně odpovídá geometrickému obzoru.
angl: geographical horizon; slov: geografický obzor  2019
podpořila:
spolupracují: