Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorém absolutní cirkulace
vztah vyplývající z časové derivace rovnice vyjadřující souvislost mezi absolutní a relativní cirkulací v atmosféře. Představuje východisko pro odvození  Bjerknesova cirkulačního teorému a Kelvinova cirkulačního teorému.
slov: teoréma absolútnej cirkulácie  2019
podpořila:
spolupracují: