Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorém absolutní cirkulace
vztah vyplývající z časové derivace rovnice vyjadřující souvislost mezi absolutní a relativní cirkulací v atmosféře. Představuje východisko pro odvození  Bjerknesova cirkulačního teorému a Kelvinova cirkulačního teorému.
  2019
podpořila:
spolupracují: