Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorém cirkulační Kelvinův
teorém stanovující, že v barotropní atmosféře je absolutní cirkulace vztažená k dané vzduchové částici stálou (konzervativní) veličinou.
slov: Kelvinova cirkulačná teoréma  2019
podpořila:
spolupracují: