Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření atmosférických srážek
měření srážek měření parametrů atm. srážek různými druhy přístrojů na srážkoměrných klimatologických a dalších meteorologických stanicích. Úhrn padajících srážek se měří za určitý časový interval (obvykle v 7 h SEČ ráno za uplynulých 24 h, přičemž zjištěný údaj se připisuje včerejšímu dni). Na synoptických stanicích se měří úhrn srážek navíc za 12 nebo 6 hodin v hlavních synoptických termínech, popř. také za 1 hodinu ve všech termínech. Úhrn srážek se udává v mm (1 mm srážek = 1 l vody na 1 m2), resp. v kg.m-2, s přesností na 0,1 mm, resp. na 0,1 kg.m-2. Zákl. přístrojem je srážkoměr, používaný k měření množství kapalných i tuhých srážek. K měření srážek na těžko dostupných místech se používá totalizátor. U tuhých srážek se měří výška sněhové pokrývky (v cm), někdy též vodní hodnota sněhové pokrývky (v mm) a hustota sněhu (v kg.m-3). U usazených srážek jde především o měření rosy různými typy rosoměrů, popř. drosografů a o měření námrazků. Měření atm. srážek nespočívá jen v získávání dat z indikačních a registračních přístrojů, nýbrž i ve vizuálním pozorování usazených srážek (kondenzačních jevů a námrazků), v určování doby trvání padajících i usazených hydrometeorů. Viz též intenzita srážek.
angl: precipitation measurement  0000
podpořila:
spolupracují: