Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mechanismus Holtonův–Tanův
označení závislosti charakteristiky zimní polární cirkulace ve stratosféře na fázi kvazidvouleté oscilace. Byl původně popsán Jamesem Holtonem a Hsiu-Chi Tanem v roce 1980. Vysvětlení závislosti spočívá v ovlivnění působení planetárních vln na polární cirkulaci, kdy ve východní fázi kvazidvouleté oscilace je toto působení relativně větší. Pozdější studie poukázaly také na potřebu zahrnutí vlivu jedenáctiletého slunečního cyklu.
angl: Holton–Tan circulation, Holton–Tan mechanism; slov: Holtonov–Tanov mechanizmus; něm: Holton-Tan-Mechanismus m  2015
podpořila:
spolupracují: