Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mechanismus Holtonův–Tanův
označení závislosti charakteristiky zimní polární cirkulace ve stratosféře na fázi kvazidvouleté oscilace. Byl původně popsán Jamesem Holtonem a Hsiu-Chi Tanem v roce 1980. Vysvětlení závislosti spočívá v ovlivnění působení planetárních vln na polární cirkulaci, kdy ve východní fázi kvazidvouleté oscilace je toto působení relativně větší. Pozdější studie poukázaly také na potřebu zahrnutí vlivu jedenáctiletého slunečního cyklu.
angl: Holton–Tan circulation, Holton–Tan mechanism slov: Holtonov–Tanov mechanizmus něm: Holton-Tan-Mechanismus m  2015
podpořila:
spolupracují: