Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta Boltzmannova
množství energie potřebné k zahřátí jedné částice (molekuly) ideálního plynu o jeden kelvin, lze ji vyjádřit jako podíl univerzální plynové konstanty a Avogadrovy konstanty, má hodnotu 1,380 648.10-23 J.K-1.
angl: Boltzmann constant slov: Boltzmannova konštanta něm: Boltzmann-Konstante f  2016
podpořila:
spolupracují: