Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta Avogadrova
počet částic dané látky v jednom molu. Její hodnota činí 6,022 140 857.1023 mol-1. V literatuře se někdy jako syn. vyskytuje Avogadrovo číslo, což však není korektní, neboť tato veličina má fyzikální rozměr.
angl: Avogadro constant slov: Avogadrova konštanta něm: Avogadro-Zahl f  2016
podpořila:
spolupracují: