Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energotop
nejmenší územní jednotka s homog. aktivním povrchem, na níž jsou změny v prostorové struktuře tepelné bilance způsobovány výhradně denním nebo roč. chodem dopadající sluneční energie. Viz též klimatop.
Termín se skládá z řec. ἐνέργεια [energeia] „činnost, výkon“ a τόπος [topos] „místo“.
angl: energotop slov: energotop něm: Energotop n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: