Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima půdní
dlouhodobý režim fyz. vlastností půdy, zejména její teploty a vlhkosti, který se netýká jen půdního vzduchu, nýbrž i půdní vody a tuhé složky půdy. Někdy se vyčleňuje jako samostatná součást porostového klimatu, protože se vytváří v zóně pod povrchem půdy v prostoru kořenových systémů (rhizosféry). Výzkumem půdního klimatu se zabývá půdní klimatologie. Viz též pedosféra, zákony Fourierovy.
angl: soil climate slov: pôdna klíma něm: Bodenklima n  1993-b2
podpořila:
spolupracují: