Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izopira
izokontinentála spojující místa se stejnou ombrickou kontinentalitou klimatu.
slov: izopira; něm: Isopire f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: