Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anomálie meteorologická
odchylka meteorologického prvku od jeho průměrné hodnoty v dané fázi roku, podmíněná proměnlivostí počasí. Na rozdíl od klimatické anomálie přetrvává v omezené oblasti maximálně několik dní, neboť je vázána na určitou povětrnostní situaci. Mimořádně silné meteorologické anomálie mohou být projevem povětrnostních ohrožení, případně mohou vést k jejich vzniku. V tom případě má jejich výskyt prognostický význam, viz např. anomálie potenciální vorticity.
angl: meteorological anomaly; slov: meteorologická anomália; něm: meteorologische Anomalie f, meteorologische Anomalie f  2014
podpořila:
spolupracují: