Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní vlhkoadiabatický
adiabatický teplotní gradient částice vlhkého, ale nenasyceného vzduchu. Protože rozdíl mezi hodnotou suchoadiabatického teplotního gradientu a vlhkoadiabatického teplotního gradientu je velmi malý, obvykle se adiabatická změna teploty vlhké nenasycené vzduchové částice popisuje suchoadiabatickým teplotním gradientem. Na rozdíl od češtiny se v amerických textech používá termín vlhkoadiabatický teplotní gradient jako synonymum pro nasyceně adiabatický teplotní gradient.
slov: vlhkoadiabatický teplotný gradient fr: gradient adiabatique humide m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: