Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie volná
termín samostatně užívaný zpravidla ve smyslu Helmholtzova volná energie, neboli Helmholtzův potenciál. Pojem volná energie se však též někdy vyskytuje ve spojení Gibbsova volná energie, což je syn. ke Gibbsovu potenciálu.
něm: freie Energie f slov: voľná energia  2017
podpořila:
spolupracují: