Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Hovmöllerův
grafické znázornění chodu meteorologického prvku podél určité linie, např. rovnoběžky. V takovém případě horizontální osa reprezentuje zeměp. délku, na vertikální ose figuruje čas (zpravidla shora dolů), hodnoty sledovaného meteorologického prvku jsou vyjádřeny pomocí barevné nebo šedé škály. Diagram zavedl dánský meteorolog E. A. Hovmöller. Viz též meteogram.
angl: Hovmöller diagram slov: Hovmöllerov diagram něm: Hovmöller Diagramm n fr: diagramme de Hovmöller m  2014
podpořila:
spolupracují: