Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteogram
graf znázorňující chod meteorologického prvku v určitém místě. Může znázornit jak výsledky měření určitého prvku, tak i jeho prognostické hodnoty. Horizontální osa vyjadřuje čas, na vertikální osu se vynáší hodnoty sledovaného meteorologického prvku, přičemž se často využívá více vertikálních stupnic k zobrazení více prvků současně. Může také sloužit k vyjádření průběhu předpovědi počasí pro dané místo.
angl: meteogram slov: meteogram něm: Meteogramm n  2014
podpořila:
spolupracují: