Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

CREX
Znakový formát pro reprezentaci a výměnu dat. Má podobnou strukturu jako kód BUFR, tj. zpráva v kódu CREX obsahuje kromě dat také jejich popis pomocí deskriptorů. Jedná se však o alfanumerický kód a komprese dat se neprovádí, a proto CREX není vhodný např. pro radiosondážní data s vysokým vert. rozlišením nebo pro družicová data.
angl: CREX slov: CREX něm: CREX, CREX fr: CREX m  2014
podpořila:
spolupracují: