Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

CREX
Znakový formát pro reprezentaci a výměnu dat. Má podobnou strukturu jako kód BUFR, tj. zpráva v kódu CREX obsahuje kromě dat také jejich popis pomocí deskriptorů. Jedná se však o alfanumerický kód a komprese dat se neprovádí, a proto CREX není vhodný např. pro radiosondážní data s vysokým vert. rozlišením nebo pro družicová data.
angl: CREX; slov: CREX; něm: CREX, CREX; fr: CREX m  2014
podpořila:
spolupracují: