Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Schmidtovo
poměr mezi kinematickou vazkostí vzduchu a koeficientem molekulární difuze dané pasivní příměsi. Používá se např. v souvislosti se zajištěním podobnostních kritérií ve fyzikálním modelování difuze pasivních příměsí v atmosféře.
angl: Schmidt number slov: Schmidtovo číslo něm: Schmidt-Zahl f, Schmidt-Zahl f fr: nombre de Schmidt m  2014
podpořila:
spolupracují: