Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Schmidtovo
poměr mezi kinematickou vazkostí vzduchu a koeficientem molekulární difuze dané pasivní příměsi. Používá se např. v souvislosti se zajištěním podobnostních kritérií ve fyzikálním modelování difuze pasivních příměsí v atmosféře.
angl: Schmidt number; slov: Schmidtovo číslo; něm: Schmidt-Zahl f, Schmidt-Zahl f; fr: nombre de Schmidt m  2014
podpořila:
spolupracují: