Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška sněhové pokrývky průměrná
klimatologická charakteristika sněhových poměrů místa, popř. oblasti, definovaná pro určitý měsíc jako součet hodnot výšky celkové sněhové pokrývky v jednotlivých dnech dělený počtem dní se sněhovou pokrývkou. Tuto charakteristiku nelze zaměňovat s průměrnou výškou sněhu.
slov: priemerná výška snehovej pokrývky něm: mittlere Höhe der Schneedecke f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: