Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška sněhu průměrná
klimatologická charakteristika sněhových poměrů místa, popř. oblasti, definovaná pro určitý měsíc jako součet hodnot výšky celkové sněhové pokrývky v daném měsíci dělený počtem všech dní příslušného měsíce. Tuto charakteristiku nelze zaměňovat s průměrnou výškou sněhové pokrývky.
slov: priemerná výška snehu  1993-a3
podpořila:
spolupracují: