Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

videodistrometr
zařízení pro stanovení spektra velikosti dešťových kapek. Využívá snímání dešťových kapek, které padají do záchytného prostoru videodistrometru, dvěma vysokofrekvenčními kamerami umístěnými v kolmých směrech.
angl: video distrometer slov: videodistrometer něm: Videodistrometer n  2014
podpořila:
spolupracují: