Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ústředí spojovací meteorologické
pracoviště provádějící sběr a výměnu meteorologických informací a zpráv, většinou v mezinárodním měřítku. V rámci Světové služby počasí plní funkci met. spojovacího ústředí světová meteorologická centra, regionální telekomunikační centra a národní meteorologická centra.
angl: meteorological communication centre slov: meteorologické spojovacie ústredie něm: meteorologische Fernmeldezentrale f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: