Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ústředí spojovací meteorologické
pracoviště provádějící sběr a výměnu meteorologických informací a zpráv, většinou v mezinárodním měřítku. V rámci Světové služby počasí plní funkci met. spojovacího ústředí světová meteorologická centra, regionální telekomunikační centra a národní meteorologická centra.
angl: meteorological communication centre; slov: meteorologické spojovacie ústredie; něm: meteorologische Fernmeldezentrale f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: