Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace oceánská
angl: ocean circulation něm: Ozean-Zirkulation f  2017
podpořila:
spolupracují: