Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace oceánská
angl: ocean circulation; slov: oceánska cirkulácia; něm: Ozean-Zirkulation f  2017
podpořila:
spolupracují: